Skan trasy 3D 

Cyfrowo – Precyzyjnie – Zgodnie z planem

W przypadku transportów ponadgabarytowych i ciężkich często liczy się dosłownie każdy centymetr Kto planuje trasy „na oko” lub przeprowadza kilka pomiarów odręcznych, ryzykuje opóźnieniami, a w najgorszym wypadku uszkodzeniem ładunku, pojazdu lub infrastruktury. Wyjątkowy na skalę kraju skan trasy 3D od Sommer Digital Transport Solutions ma w tym zakresie istotne zalety.

Posiadamy flotę trzech pojazdów pomiarowych wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt techniczny. Pojazd pomiarowy wstępnie przejeżdża planowaną trasą i rejestruje ją w układzie przestrzennym za pomocą szeregu skanerów laserowych i kamer. Równocześnie co 10 milisekund określana jest pozycja i położenie pojazdu pomiarowego za pomocą satelitów. Łącznie do systemu pomiarowego na pokładzie wpływa ponad 80 000 danych pomiarowych na sekundę, które są łączone w celu stworzenia niezwykle precyzyjnego modelu 3D mierzonej trasy. Obejmuje on nawet drobne elementy, jak znaki drogowe czy balustrady mostów, przewody elektryczne czy kolejową sieć trakcyjną.

Na podstawie trójwymiarowego modelu możliwe jest szczegółowe zbadanie dowolnych profili trasy i dokonanie pomiaru z dokładnością do centymetrów. Ponadto na zarejestrowanym profilu trasy można symulować różne transporty, włącznie z zachowaniem na zakrętach i kątem przechyłu – to nieoceniona zaleta szczególnie w przypadku bardzo długich zespołów transportowych. W ten sposób można z góry zidentyfikować optymalną trasę i zredukować do minimum działania w zakresie kierowania ruchem.

Przegląd usług:

  • Wyjątkowo precyzyjny pomiar laserowy 3D planowanej trasy
  • Studium wykonalności dla transportów ponadgabarytowych i ciężkich za pomocą wizualizacji i symulacji
  • Opracowanie i dokumentacja odcinków transportu i skrajni
  • Identyfikacja „wąskich gardeł” i planowanie odpowiednich działań
  • Archiwizacja sprawdzonych tras
  • Weryfikacja dróg na budowach i pomoc przy planowaniu trasy
  • W razie potrzeby określanie i opracowywanie tras alternatywnych