MAPA BF4

Wprowadzenie zasad pilotażu BF4 w wyniku gwałtownego wzrostu wolumenu transportów wielkogabarytowych i ciężkich staje się środkiem w znacznym stopniu odciążającym policję. Od momentu wprowadzenia wspieramy w tym zakresie prowadzenie transportów, a wszystko to dzięki naszemu wyjątkowemu i przeszkolonemu specjalistycznemu personelowi. Generalnie pilotaż BF4 może być prowadzony wyłącznie na odcinkach, na których kierowcy zostali uprzednio przeszkoleni przez policję. Przy czym wytyczne urzędowe różnią się w zależności od kraju związkowego.

Przejrzystość rynku i innowacyjność są mocno zakorzenione w kulturze przedsiębiorstwa i dlatego są siłą napędową tej wyjątkowej w skali Niemiec mapy doświadczeń.

Mapa BF4 pokazuje wszystkie odcinki, na których zostali przeszkolenia nasi kierowcy mogą pilotować Państwa transport.

Taka bezpłatna mapa dla wszystkich oferuje pełną otwartość, przejrzystość i trwały efekt dla wszystkich zainteresowanych. 

Zaliczają się tutaj: producenci oryginalnych części, przedsiębiorstwa transportowe, urzędy, policja i przedsiębiorstwa realizujące usługi w zakresie BF4.
 

Państwa korzyści w skrócie:

brak niepotrzebnych czasów na wyszukiwanie
uproszczone dysponowanie
bezpieczeństwo planowania
bezpośrednia widoczność wykwalifikowanego personelu
redukcja kosztów wyszukiwania
wyższa przejrzystość rynku
bezpośredni i bezpłatny dostęp dla wszystkich zainteresowanych

Nie ma jeszcze pożądanego przez Państwa odcinka? Prosimy o kontakt, zadbamy i o to przeszkolenie w jak najkrótszym czasie.