Obsługa zezwoleń

Zaangażowanie – Kompetencja – Dokładność

Obojętnie, czy chodzi o zezwolenie niestandardowe, zezwolenie stałe, czy pozwolenie innego rodzaju, § 29, § 46 czy § 70, zasięg krajowy bądź międzynarodowy: firma Sommer samodzielnie zajmie się kompleksową obsługą zezwoleń, dokładnie dopasowując się do wymogów klienta. Pamiętamy o przedłużeniach terminów i uzyskujemy niezbędne ekspertyzy TÜV oraz wszelkie inne niezbędne dokumenty. Dzięki temu odpowiedzialne urzędy mogą sprawnie obsłużyć Państwa wniosek bez czasochłonnego uzupełniania dokumentacji.

Od chwili założenia naszego przedsiębiorstwa w 1991 roku naszym jasnym celem jest ścisła, partnerska współpraca z odpowiedzialnymi urzędami oraz z policją. Ten sposób postępowania znakomicie się sprawdza. Dodatkowo posiadamy skuteczną ogólnoeuropejską sieć oddziałów oraz kompetentną wiedzę na temat danego kraju dzięki znajomości wielu języków przez naszych pracowników. Dlatego właśnie możemy w każdej chwili szybko zareagować, bezpośrednio wyjaśnić wątpliwości oraz zadbać o możliwie optymalne przeprowadzenie transportu.

Firma Sommer jest od wielu lat członkiem zespołu Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten e. V. Już od 2002 roku Helga Sommer, będąca dyrektorem zarządzającym naszej firmy, angażuje się społecznie w komisji ds. eskorty, jak również jest reprezentowana w komisji ds. energii wiatrowej.

Obsługa zezwoleń

Zaangażowanie – Kompetencja – Dokładność

Obojętnie, czy chodzi o zezwolenie niestandardowe, zezwolenie stałe, czy pozwolenie innego rodzaju, § 29, § 46 czy § 70, zasięg krajowy bądź międzynarodowy: firma Sommer samodzielnie zajmie się kompleksową obsługą zezwoleń, dokładnie dopasowując się do wymogów klienta. Pamiętamy o przedłużeniach terminów i uzyskujemy niezbędne ekspertyzy TÜV oraz wszelkie inne niezbędne dokumenty. Dzięki temu odpowiedzialne urzędy mogą sprawnie obsłużyć Państwa wniosek bez czasochłonnego uzupełniania dokumentacji.

Od chwili założenia naszego przedsiębiorstwa w 1991 roku naszym jasnym celem jest ścisła, partnerska współpraca z odpowiedzialnymi urzędami oraz z policją. Ten sposób postępowania znakomicie się sprawdza. Dodatkowo posiadamy skuteczną ogólnoeuropejską sieć oddziałów oraz kompetentną wiedzę na temat danego kraju dzięki znajomości wielu języków przez naszych pracowników. Dlatego właśnie możemy w każdej chwili szybko zareagować, bezpośrednio wyjaśnić wątpliwości oraz zadbać o możliwie optymalne przeprowadzenie transportu.

Firma Sommer jest od wielu lat członkiem zespołu Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten e. V. Już od 2002 roku Helga Sommer, będąca dyrektorem zarządzającym naszej firmy, angażuje się społecznie w komisji ds. eskorty, jak również jest reprezentowana w komisji ds. energii wiatrowej.

Przegląd usług:

  • Organizacja i uzyskiwanie ekspertyz TÜV
  • Pozyskiwanie wszystkich dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia niestandardowego zgodnie z § 70 niemieckiego kodeksu ruchu drogowego ust. 1
  • Składanie wniosków o uzyskanie zezwoleń stałych na terenie Niemiec oraz zezwoleń na poziomie krajów związkowych i okręgów
  • Składanie wniosków o pozwolenia zgodnie z § 29 ust. 3 niemieckiego kodeksu ruchu drogowego
  • BSkładanie wniosków o krajowe zezwolenia niestandardowe zgodnie z § 46 ust. 1 nr 5 oraz nr 2 niemieckiego kodeksu ruchu drogowego
  • Składanie wniosków o międzynarodowe zezwolenia niestandardowe oraz organizacja wszystkich niezbędnych działań