3D-ROUTE-SCAN

Bij grote volumes en zware transporten telt letterlijk elke centimeter. Wie bij het plannen van routes een gevoel voor proportie gebruikt of enkele metingen met de hand uitvoert, loopt het risico op vertragingen en in het ergste geval op schade aan de lading, het voertuig of de infrastructuur. De 3D-routescan van Sommer Digital Transport Solutions, die uniek is in Duitsland, biedt u hier doorslaggevende voordelen.

We beschikken momenteel over een vloot van drie meetvoertuigen met de modernste technische uitrusting. Een meetvoertuig rijdt op voorhand langs de geplande route en registreert deze ruimtelijk met meerdere laserscanners en camera's. Tegelijkertijd wordt de positie en locatie van het meetvoertuig met tussenpozen van 10 milliseconden per satelliet bepaald. In totaal stromen meer dan 80.000 meetwaarden per seconde in het meetsysteem aan boord en worden gecombineerd tot een zeer nauwkeurig, digitaal 3D-model van de route. Dit omvat zelfs filigrane constructies zoals verkeersborden of brugleuningen, elektriciteitslijnen of bovengrondse spoorlijnen.

Met behulp van het 3-dimensionale model kan elk routeprofiel tot op de centimeter nauwkeurig worden onderzocht en gemeten. Bovendien kan een grote verscheidenheid aan transporten worden gesimuleerd op het routeprofiel wanneer dit eenmaal is vastgelegd, inclusief tractrixbochten en zwenkradiussen - een onschatbaar voordeel, vooral bij bijzonder lange transporten. Op deze manier kan de optimale route van tevoren worden vastgesteld en kunnen verkeersleidende maatregelen tot een minimum worden beperkt.

DIENSTEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

Zeer nauwkeurige 3D-lasermeting van de geplande route
Haalbaarheidsstudies voor overmaatse en zware transporten met behulp van visualisatie en simulatie
Uitwerking en documentatie van de transportroutes en het laadprofiel
Identificatie van de knelpunten en planning van passende maatregelen
Archivering van reeds gecontroleerde routes
Inspectie van de wegen op de bouwplaats en hulp bij de planning van de hoeken
Identificatie en ontwikkeling van alternatieve routes, indien nodig