BUITENLANDSE AFDELING

Grootvolume- en zware transporten in andere landen vormen nog altijd een speciale uitdaging, zelfs binnen de Europese Economische Ruimte. Vertrouw daarom op Sommer! Onze jarenlange ervaring en ons netwerk van betrouwbare partnerondernemingen geven u het veilige gevoel dat uw transport ook in het buitenland zonder problemen zijn doel bereikt.

Onze deskundige afdeling Buitenland staat u daarbij in alle kwesties over landspecifieke voorschriften en gewoontes terzijde. Wij geven u graag uitvoerig advies, stellen aanbiedingen op maat op en nemen tal van organisatorische taken over. Als u bijvoorbeeld landspecifieke borden of speciaal kaartmateriaal nodig hebt, dan zorgen onze medewerkers daarvoor voorafgaand aan het transport.

Met betrouwbaarheid, precisie en partnerschap heeft Sommer ook in het buitenland een goede naam verworven. Zo staan wij in direct, wederzijds vertrouwd contact met de bevoegde autoriteiten en onderhouden wij goede betrekkingen met betrouwbare partners ter plekke. In Zwitserland als belangrijkste doorgangsland zijn wij bovendien vertegenwoordigd door onze firma Sommer Schwertransportservice GmbH. Dit schept waardevolle voordelen voor ons bij het advisering, de planning en de organisatie van uw transport.

Met betrouwbaarheid, precisie en partnerschap heeft Sommer ook in het buitenland een goede naam opgebouwd. Wij staan in direct en vertrouwensvol contact met de verantwoordelijke autoriteiten en onderhouden goede relaties met betrouwbare lokale partners. In Zwitserland, een belangrijk doorvoerland, worden wij ook vertegenwoordigd door ons bedrijf Sommer Schwertransportservice GmbH. Dit biedt ons waardevolle voordelen in het overleg, de planning en de organisatie van uw transport.

 

De diensten in een oogopslag:

Uitgebreid advies en opstellen van aanbiedingen
Organisatie en verstrekking van vergunningen, begeleidingen, politie- c.q. politievervangende begeleiding, brug- en trajectcontroles
Organisatie en verstrekking van landspecifiek voorgeschreven borden c.q. beveiligingsmateriaal
Organisatie van verkeersregelende maatregelen
Organisatie en verstrekking van alle noodzakelijke documenten
Organisatie en verstrekking van vertalingen van kentekenbewijzen (bijv. voor vergunningen in Spanje)
Organisatie en verstrekking van netwerkkaarten voor België en SÉTRA-kaarten voor Frankrijk (steeds voor permanente vergunningen)
Registratie van voertuigen in Nederland