Politievervangende maatregelen

Vakkundig – Krachtig – Geroutineerd


Politievervangende maatregelen
Vakkundig – Krachtig – Geroutineerd

Door de forse toename van grootvolume- en zware transporten in de afgelopen jaren zien de autoriteiten zich steeds meer genoodzaakt om de politiebegeleiding naar privé-ondernemingen te verschuiven. Al in de jaren 90 is met de introductie van BF3-voertuigen een eerste stap genomen in de richting van de privatisering. Nu wordt de politie door verdere projecten helemaal van deze taak ontheven.

Het breed geschakeerde aanbod van Sommer dekt het totale gebied van de politievervangende maatregelen af en biedt u de optimale service wat betreft de uitvoering van uw grootvolume- en zware transport. Al bij het aanvragen houden wij rekening met de inzet van hulppolitie- c.q. BF4-begeleidingsvoertuigen. Wachttijden als gevolg van vertraging of het uitvallen van een politiebegeleiding komen op voorhand te vervallen.

BF4-begeleiding

Meerdere deelstaten geven de voorkeur aan administratieve assistenten voor de begeleiding van grootvolume- en zware transporten. Deze worden op vastgelegde trajecten, bijvoorbeeld bij de aankomst in en het vertrek van het windpark of producenten van massagoed ingezet. Deze routes worden door politie en autoriteiten vastgelegd en volgens een regel- en verkeerstekenschema afgehandeld. Sinds 2017 zijn daarvoor begeleidingsvoertuigen van de vierde generatie noodzakelijk. Sommer heeft – wat uniek is in de branche – op dit moment 55 BF4-voertuigen in gebruik, met een wisselverkeerstekensysteem dat in totaal 11 verkeerstekens naar alle zijden kan uitstralen. Naast de BF4-transportbegeleiding omvat onze uitstekende complete service bovendien de trajectcontrole, het opstellen van roadbooks alsmede de gehele afstemming met de bevoegde autoriteiten..

De diensten in een oogopslag:

  • Gebruik van BF4-voertuigen van het bedrijf volgens officiële specificaties
  • Federale specifieke training van onze administratieve assistenten voor de activiteit zonder afzonderlijke instructie
  • Indien nodig, verplichte cursusinstructie door de lokale politie
  • Ontwikkeling van roadbooks in nauwe samenwerking met de bevoegde autoriteiten

Hulppolitie

De deelstaat Nedersaksen startte aan het begin van het jaar 2016 het pilootproject “Transportbegeleiding van grootvolume- en zware transporten door hulppolitieambtenaren”. Hierbij werden ervaren begeleidende bestuurders op de politieacademie van Nedersaksen geschoold en na het doorstaan van de test met het vereiste herkenningsmateriaal uitgerust. Sommer neemt deel aan dit pilootproject – net als aan andere projecten. Na het afsluiten van het project en met het begin van de nationale omzetting ervan in het jaar 2018 beschikken wij over meer dan 20 tot hulppolitieagenten aangestelde medewerkers, die een politievervangende begeleiding binnen Nedersaksen zowel op als buiten de autosnelweg kunnen uitvoeren.

De diensten in een oogopslag:

  • Registratie van de hulppolitie bij de verantwoordelijke politieautoriteit overeenkomstig de registratietermijnen
  • Implementatie van ondersteunende politie-ondersteuning door hulpfunctionarissen van het bedrijf
  • Nauwe, vertrouwende samenwerking met alle bevoegde autoriteiten