WAŻENIE NACISKU NA OŚ

W przypadku transportów o masie całkowitej powyżej 100 t obowiązkowa jest kontrola nacisku na oś przez urzędowo uznanego eksperta. Ale ważenie obciążenia osi ma również inne zalety. Gwarantuje to, że transport może być przeprowadzony bezpiecznie i przy równomiernym obciążeniu pojazdu - a także zapobiega opóźnieniom w przypadku oficjalnej inspekcji.

Serwis wagowy Sommer ułatwia korzystanie z tych zalet. Nasz wszechstronnie wyszkolony personel chętnie przyjedzie na miejsce załadunku z dokładną skalą Haenena w celu określenia nacisku na oś. Wyniki są rejestrowane w oficjalnie uznanym sprawozdaniu z ważenia.

Kolejną zaletą mobilnego ważenia firmy Sommer jest możliwość optymalizacji organizacji transportu z wyprzedzeniem w stosunku do aplikacji. W ten sposób można się upewnić, że rzeczywisty rozkład nacisku na oś odpowiada dokładnie informacjom zawartym w karcie zezwolenia i w razie potrzeby uniknąć czasochłonnego przestawiania ładunku.

 

NA PIERWSZY RZUT OKA USŁUGI:

Ważenie na miejscu z ruchomą wagą nacisku na oś
Ważenie o wysokiej precyzji
Oficjalnie uznany protokół ważenia