Pomiar nacisku na oś

Mobilność – Precyzja – Zgodność z prawem

W przypadku transportów o masie całkowitej ponad 100 t wymagana jest kontrola nacisku na oś przez biegłego z odpowiednimi uprawnieniami. Zalecane jest jednak także przeprowadzenie dodatkowego pomiaru nacisku na oś. Pomiar taki zapewnia bezpieczny transport przy równomiernym obciążeniu pojazdu oraz pozwala zapobiegać ewentualnym opóźnieniom w razie oficjalnej kontroli.

Dzięki usłudze ważenia firmy Sommer mogą Państwo korzystać z tych zalet bez trudności. Nasi wszechstronnie przeszkoleni pracownicy chętnie przybędą z precyzyjną wagą Haenni na miejsce załadunku, aby zmierzyć nacisk na oś. Wyniki pomiaru są zapisywane w akceptowanym przez urzędy protokole ważenia.

Kolejna zaleta mobilnej usługi ważenia firmy Sommer: umożliwia ona optymalizację organizacji transportu przed złożeniem wniosku. Pozwala to zapewnić zgodność rzeczywistego rozłożenia nacisku na oś z wytycznymi zawartymi w zezwoleniu i zapobiega ewentualnej czasochłonnej relokacji ładunku.

Przegląd usług:

  • Usługa ważenia na miejscu za pomocą mobilnej wagi do pomiaru nacisku na oś
  • Wysoka precyzja ważenia
  • Akceptowany urzędowo protokół ważenia