ROADBOOKS

Szczegółowo – Dokładnie – Kompleksowo

Przepisy administracyjne niemieckiego kodeksu ruchu drogowego umożliwiają urzędom zajmującym się ruchem drogowym wydawanie zarządzeń w zakresie prawa ruchu drogowego dla planowanych i objętych regulacjami odcinków tras w sytuacjach standardowych. Taka mapa trasy (roadbook) zawiera wszelkie niezbędne informacje związane z eskortowaniem transportów ponadgabarytowych i ciężkich na określonym odcinku trasy przez pojazd eskortujący zastępujący pilotaż policyjny(BF4). 

Dlatego mapa trasy przydaje się także przedsiębiorstwom transportowym: zyskują one większą niezależność od eskorty policyjnej i związanych z nią terminów – i tym samym cenną dodatkową elastyczność.

Sommer Digital Transport Solutions dysponuje znakomitą technologią do niezawodnego opracowania map typu roadbook. Wybrany odcinek objeżdżamy pojazdem pomiarowym i wykonujemy szczegółową rejestrację w zakresie skrajni. Na podstawie zgromadzonych danych wideo w wysokiej rozdzielczości opracowujemy odpowiednie odcinki trasy i sporządzamy roadbook jako szczegółowy plan regulacyjny. Po przedłożeniu do kontroli odpowiedniemu urzędowi nasi kierowcy zapoznają się z trasą.

Sporządzona przez nas w oparciu o rzeczywiste zapisy, a nie na podstawie map online, mapa trasy posiada logiczną strukturę, wysoki stopień sprawdzalności każdego działania i umożliwia praktyczną obsługę. Podstawę stanowi tutaj wyjątkowa na skalę krajową technologia skanowania, wiedza specjalistyczna oraz zaangażowanie naszych pracowników. Cały proces rozpoczyna się od objazdu trasy, a kończy sporządzeniem map typu roadbook przez doświadczone zespoły specjalistów uwzględniających także opinię ekspertów w zakresie działalności operacyjnej.

Przegląd usług:

  • Objazd i rejestracja wybranego odcinka trasy za pomocą filmu wideo HD
  • Szczegółowa analiza danych wideo
  • Opracowanie działań zastępujących policję
  • Sporządzenie szczegółowej mapy typu roadbook
  • Przedłożenie mapy do kontroli urzędowej
  • Ścisła, regularna współpraca z urzędami