Organizacja kontroli odjazdu

Akceptacja urzędowa – Wygoda – Szybkość

W przypadku transportów o masie całkowitej ponad 100 t przepisy administracyjne do niemieckiego kodeksu ruchu drogowego zawierają szereg surowych wymogów. Bezpośrednio przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić wymiary, masę całkowitą, nacisk na oś, rozkład obciążenia i zabezpieczenie ładunku oraz potwierdzić ich zgodność z zezwoleniem. Wymagana ekspertyza może zostać sporządzona przez biegłego lub kontrolera o odpowiedniej wiedzy specjalistycznej, lub przez inżyniera kontroli z zarejestrowanej organizacji monitorującej. Także w przypadku wielokrotnych transportów o zasadniczo niezmiennych właściwościach należy ponownie potwierdzić zgodność.

Firma Sommer utrzymuje regularny kontakt z organizacjami TÜV i Dekra jako zarejestrowanymi organizacjami monitorującymi. Dlatego możemy szybko i bez przeszkód zorganizować niezbędne kontrole. Dzięki temu transport może przebiegać bez opóźnień i w udokumentowanej zgodności ze wszystkimi przepisami.

Przegląd usług:

  • Organizacja ekspertyz TÜV lub Dekra
  • Określanie wymiarów transportu na miejscu
  • Urzędowo uznawane ekspertyzy w zakresie przestrzegania wymogów zawartych w zezwoleniu