Działania w zakresie kierowania ruchem

Przewidywanie – Dokładność – Wydajność

Sommer Digital Transport Solutions tworzy miejsce dla Twojego transportu! Jeszcze przed rozpoczęciem transportu planujemy wszystkie działania w zakresie kierowania ruchem drogowym i składamy odpowiednie wnioski, aby umożliwić sprawną realizację transportu ponadgabarytowego i ciężkiego. Oczywiście realizujemy te działania w sposób niezawodny i zgodnie z wymogami urzędowymi. Jest to możliwe dzięki wysokim wymaganiom w zakresie kwalifikacji naszych pracowników oraz wyposażenia technicznego. Nasi kierowcy biorą udział w szkoleniach w zakresie zabezpieczania stanowisk roboczych na drogach według MVAS i RSA, a nasza flota obejmuje 20 pojazdów wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt VLM.

Działania w zakresie kierowania ruchem obejmują nie tylko demontaż i ponowny montaż takich elementów jak znaki drogowe i sygnalizacja świetlna, ale także prace niezbędne do przeprowadzenia transportu. Obejmują one rozkładanie przenośnych płyt drogowych pochodzących z naszych własnych zasobów lub zasobów klienta, na których transport może przebiegać z dala od jezdni. Do działań tych należy także organizacja stref z zakazem zatrzymywania się, również z wykorzystaniem naszych własnych tablic. Ponadto zajmujemy się usuwaniem i renaturalizacją roślinności przydrożnej, tymczasowym przekierowywaniem regularnego ruchu drogowego oraz blokadą dróg i mostów.

Podstawę tych prac stanowi staranne zbadanie i sprawdzenie trasy. Dzięki temu, w oparciu o bieżące uzgodnienia z odpowiednimi urzędami, jesteśmy w stanie zaplanować sprawny transport, ograniczając do minimum działania w zakresie kierowania ruchem i ewentualne opóźnienia.

Przegląd usług:

  • Rozpoznanie i sprawdzenie trasy przed rozpoczęciem transportu
  • Planowanie VLM (działań w zakresie kierowania ruchem) i realizacja wymogów urzędowych
  • Uzgodnienia z organami wydającymi zezwolenia
  • Składanie wniosków o zarządzenia związane z prawem drogowym zgodnie z §§ 45 i 46 niemieckiego kodeksu ruchu drogowego
  • Demontaż i ponowny montaż sygnalizacji świetlnej
  • Przygotowanie placu budowy, demontaż i montaż barierek ochronnych
  • Organizacja stref z zakazem zatrzymywania się włącznie z obsługą tablic informacyjnych