Verkeersregelende maatregelen

Vooruitziend – Grondig – Efficiënt

Sommer Digital Transport Solutions schept ruimte voor uw transport! Wij plannen en zorgen van tevoren voor de aanvraag van alle verkeersregelende maatregelen, die voor een probleemloze passage van uw grootvolume- of zwaar transport noodzakelijk zijn. En uiteraard zetten wij deze maatregelen betrouwbaar en conform de verordening van de autoriteiten voor u om. Daarvoor staat reeds de hoge maatstaf, die wij aan de kwalificatie van onze medewerkers en aan onze technische uitrusting stellen. Zo zijn onze bestuurders opgeleid in de beveiliging van werkplaatsen aan wegen volgens MVAS en RSA, terwijl ons wagenpark 20 voertuigen met een zeer moderne verkeersregelingsuitrusting omvat.

De verkeersregelende maatregelen omvatten daarbij niet alleen de de- en hermontage van verkeersinrichtingen, bijvoorbeeld van verkeersborden en verkeerslichteninstallaties, maar ook werkzaamheden die voor de uitvoering van het transport zelf noodzakelijk zijn. Daaronder valt bijvoorbeeld het leggen van mobiele rijbaanplaten uit onze eigen materiaalvoorraad c.q. die van de klant, waarop het transport naast de rijbaan kan rijden. Ook het instellen van stopverbodzones, wederom met borden uit onze eigen voorraad, valt onder deze diensten. Bovendien organiseren wij het verwijderen en renatureren van vegetatie langs de weg, het tijdelijk omleiden van het normale wegverkeer alsmede blokkeringen van wegen of bruggen.

Basis van deze werkzaamheden is de zorgvuldige trajectverkenning en -controle. Daarmee zijn wij in staat om in continue afstemming met de bevoegde autoriteiten een efficiënt transport met een minimum aan verkeersregelende maatregelen en vertragingen te plannen.

De diensten in een oogopslag:

  • Trajectverkenningen en controles voor het begin van het transport
  • Planning van verkeersregelende maatregelen en omzetting van officiële verplichtingen
  • Afstemmingsgesprekken met vergunningsautoriteiten
  • Het aanvragen van de verkeersrechtelijke verordeningen cf. §§ 45 en 46 StVO
  • Ontmanteling en herstel van verkeerslichteninstallaties
  • Bouwruiming, (de)montage van geleiderails
  • Instellen van stopverbodzones incl. bordendienst