ROADBOOKS

Gedetailleerd – Exact – Uitgebreid

De wegenverkeersregeling maakt het wegverkeersautoriteiten mogelijk om voor vooraf planbare en regelbare trajectdelen met standaard situaties een verkeersrechtelijke regeling te treffen. Een dergelijk roadbook bevat alle noodzakelijke informatie voor de begeleiding van het transport van grote volumes of zware lasten op het betreffende trajectdeel door een politievervangend begeleidingsvoertuig (BF4). Ook transportondernemingen profiteren daarom van roadbooks: zij worden onafhankelijk van een politiebegeleiding en de bijbehorende termijnen – en worden zodoende aanzienlijk flexibeler.

Sommer Digital Transport Solutions heeft de ideale technologie in huis voor de betrouwbare uitwerking van roadbooks. Wij leggen het gewenste traject af met het meetvoertuig en voeren een gedetailleerde doorrijhoogtetest uit. Op basis van de verzamelde videogegevens met zeer hoge resolutie werken wij de te regelen trajectdelen uit en stellen wij het roadbook op als uitgebreid regelschema. Na het overleggen ter controle bij de bevoegde autoriteiten laten wij onze bestuurders op het traject voorbereiden.

Uitgaande van werkelijke registraties en niet van bijvoorbeeld online kaartwerk, valt het door ons opgestelde roadbook op door zijn logische opbouw, de hoge overzichtelijkheid van iedere maatregel en de praktijkgerichte hantering. Basis daarvoor zijn, naast in de heel Duitsland unieke scantechnologie, de knowhow en de inzetgereedheid van onze medewerkers. Dat begint al bij het afleggen van het traject en loopt tot de samenstelling van het roadbook door ervaren teams, die ook rekening houden met de meningen van deskundigen uit de operationele business.

De diensten in een oogopslag:

  • Afleggen en registratie van het gekozen trajectdeel met behulp van HD-video
  • Diepgaande evaluatie van de videogegevens
  • Uitwerking van politievervangende maatregelen
  • Samenstelling van het gedetailleerde roadbook
  • Overlegging voor de controle door de autoriteiten
  • Nauwe, geroutineerde samenwerking met de autoriteiten